BMS Cymru

Mae BMS World Mission yn fudiad cenhadol Cristnogol, yn gweithio mewn tua 30 o wledydd ar bedwar cyfandir. Cred BMS mewn cenhadaeth gyfannol, dull sy’n cadw’n ffyddlon i’r alwad Gristnogol i efengylu heb esgeuluso’r ddyletswydd i ofalu am anghenion corfforol y tlodion.

BMS Cymru yw Adran Gymreig BMS World Mission, mudiad cenhadol y Bedyddwyr yng Nghymru, Lloegr a’r Alban.

Nod BMS Cymru yw hyrwyddo’r gwaith cenhadol a wneir gan BMS World Mission dramor ymhlith eglwysi a Christnogion yng Nghymru a’u hannog i gyflawni eu rhan o fewn cenhadaeth fyd-eang Duw. Gobeithio y cewch fudd wrth ddefnyddio’r wefan.

Apêl Timothy Richard Undeb Bedyddwyr Cymru

Banner image featuring a boy in a classroom giving the thumbs up and the Welsh title 'Apel Timothy Richard Undeb Bedyddwyr Cymru'

Cardiau Cynllun Pen-blwydd Cymraeg

ac adnoddau eraill