Bethlehem Welsh & English

Bethlehem – Welsh and English Christmas card

£3.75 SKU: CC197W

Pecyn o 10 cerdyn / Pack of 10 cards

In cynllun. Yn cynnwys testun dwieithog Cymraeg a Saesneg.

Single design. Featuring bilingual Welsh and English text.

Cyfarchiad: Cyfarchion y Nadolig

Greeting: Christmas Greetings

Product Description

Testun Beiblaidd yn Gymraeg a Saesneg: A thithau Bethlehem…ohonot ti y daw allan arweinydd a fydd yn fugail ar fy mhobl Israel. Mathew 2: 6

Bible text: But you, Bethlehem…out of you will come a ruler who will shepherd my people Israel. Matthew 2: 6

Maint / Size: 150mm x 150mm