Transforming lives on four continents

Birthday card Bechgyn Tai yn gwenu

Birthday card Bechgyn Tai yn gwenu
£0.00
SKU: BS44W

Cerdyn dwyieithog Cymraeg / Saesneg

Welsh / English bilingual card

 

Maint / Size: 125mm x 185mm

Cyfarchiad: Gan ddymuno pen-blwydd hapus
Greeting: Wishing you a happy birthday

Testun Beiblaidd: Llawenhewch yn yr Arglwydd bob amser. Fe’i dywedaf eto, llawenhewch! (BCN) Phil 4:4

Bible text: Rejoice in the Lord always. I will say it again: Rejoice! (NIV) Phil 4:4

© 2016 BMS World Mission Terms & Conditions Privacy Policy Site Map Site Credits