Transforming lives on four continents

Canllaw i'r Ysgrifennydd

Canllaw i'r Ysgrifennydd
£0.00
SKU: BS16W

Mae'r daflen hon yn esbonio'n fanwl beth yw rôl Ysgrifennydd Cynllun Pen-blwydd a sut i weinyddu'r Cynllun.

© 2017 BMS World Mission Terms & Conditions Privacy Policy Site Map Site Credits