Transforming lives on four continents

Cychwyn y cynllun yn eich eglwys

 

Mae Cynllun Pen-blwydd BMS yn eich galluogi chi i wneud gwahaniaeth. Wrth roi cyfraniad ar eich pen-blwydd gallwch gefnogi cenhadaeth fyd-eang mewn ffordd ymarferol. Os ydych chi am ymuno â’r Cynllun Pen-blwydd, holwch os yw’n cael ei redeg yn eich eglwys a gofynnwch i’r Ysgrifennydd Cynllun Pen-blwydd am fanylion. Os nad yw eich eglwys yn rhedeg y cynllun beth am i chi ei gychwyn gan ymuno â'r sawl sydd eisoes yn codi dros £300,000 y flwyddyn yn bennaf tuag at waith iechyd.

 

Gall unrhyw un gymryd rhan, gan gynnwys plant. Ar eu pen-blwydd mae aelodau yn derbyn cerdyn pen-blwydd BMS oddi wrth eu Hysgrifennydd Cynllun Pen-blwydd, ynghyd ag amlen rodd ar gyfer gwneud cyfraniad.

 

Maent wedyn yn dychwelyd yr amlen rodd at Ysgrifennydd y Cynllun ac, unwaith y mis neu pan fo'n addas, anfonir yr holl roddion at BMS.

Byddwn yn darparu yr holl ddeunydd Cynllun Pen-blwydd sydd ei angen gan gynnwys posteri, amlenni rhodd, cardiau pen-blwydd a chofrestr i gadw cofnod o’r holl aelodau a’u pen-blwyddi. Darperir rhai o’r adnoddau hyn yn Gymraeg.

 

Mae gan yr Ysgrifennydd Cynllun Pen-blwydd ran bwysig i'w chwarae wrth weinyddu'r cynllun yn yr eglwys ac annog pobl i ymuno a chymryd rhan.

Mae ein pecyn gwybodaeth Cynllun Pen-blwydd yn cynnwys DVD, poster a thaflenni i esbonio sut mae'r Cynllun Pen-blwydd yn gweithio ac i ysbrydoli pobl i ymuno.

 

I gychwyn y cynllun yn eich eglwys, bydd angen i chi gwblhau ffurflen gofrestru a geir yn y pecyn gwybodaeth neu gallwch lawrlwytho un o'r dudalen hon.

 

Cofiwch nodi ar y ffurflen os ydych angen deunyddiau Cymraeg neu archebwch isod.

 

Unwaith bydd eich Cynllun wedi ei gofrestru gyda BMS byddwn yn anfon yr holl adnoddau sydd ei angen arnoch i’w redeg, megis cardiau ac amlenni rhodd.

YmlyniadMaint
Sut mae'r Cynllun Penblwydd yn gweithio.ppt1.31 MB

Adnoddau orderable

Adnoddau i'w lawrlwytho

© 2017 BMS World Mission Terms & Conditions Privacy Policy Site Map Site Credits